Polažite ispit

Polažite ispit

1. Šta je Ispit znanja turskog jezika (TYS)?

Ispit znanja turskog jezika je ispit koji određuje sve osnovne jezičke veštine ustanovljene prema međunarodnim standardima, osmišljen  od strane Instituta Yunus Emre sa ciljem određivanja nivoa znanja. Ispit je namenjen  osobama koje turski jezik uče kao strani ili maternji jezik.

2. Ko sve može da polaže Ispit znanja turskog jezika?

Studenti koji turski jezik uče kao strani, studenti kojima je potrebno svedočanstvo o znanju turskog jezika za prijave i upis na univerzitete u Turskoj, kandidati za nastavnike koji u raznim ustanovama u inostranstvu žele da predaju turski jezik, prevodioci koji žele da dokumentuju svoje znanje turskog jezika, ukratko svi koji žele da testiraju nivo znanja turskog jezika mogu polagati ispit.

3. Zašto da polažem Ispit znanja turskog jezika?

Ispit znanja turskog jezika je ispit koji meri vaše jezičke sposobnosti i dokumentuje ih. Ukoliko budete uspešni na Ispitu znanja turskog jezika možete biti oslobođeni pripremne godine učenja jezika na univerzitetima u Turskoj; na mnogim razgovorima za posao bez ponovnog polaganja možete dokazati svoje znanje turskog jezika ili ga koristiti za postizanje određenih ciljeva u  vašoj akademskoj karijeri. 

4. Kako da se prijavim na polaganje Ispita znanja turskog jezika?

Možete se prijaviti lično dolaskom u Institut Yunus Emre u Ankari, dok u inostranstvu prijave vrše Turski kulturni centri Instituta Yunus Emre.

5. Od kojih delova se sastoji Ispit znanja turskog jezika?

Ispit znanja turskog jezika, pripreman prema međunarodnim standardima, sastoji se od sledećih celina: čitanje, slušanje, pisanje i govor (govor na određenu temu i razgovor sa ispitivačem). Kandidatima koji na ispitu koji meri jezičke veštine čitanja, slušanja, pisanja i govora, pokažu određeni uspeh dodeljuje se svedočanstvo o znanju turskog jezika.

6. Od koliko pitanja se sastoji Ispit znanja turskog jezika?

Ispit znanja turskog jezika sastoji se od ukupno 80 pitanja: čitanje sadrži 40, slušanje 30, pisanje 2, govor na određenu temu 1 i razgovor sa ispitivačem 7 pitanja.  

7. Kako se polaže Ispit znanja turskog jezika?

Ispit znanja turskog jezika polaže se iz dva dela. U prvom delu kandidati odgovaraju na pitanja iz oblasti čitanja, slušanja i pisanja dok na drugom daju odgovore na pitanja iz oblasti govora na određenu temu i razgovora sa ispitivačem.

8. Koliko traje Ispit znanja turskog jezika?

Deo predviđen za čitanje traje 60 minuta, slušanje 45, pisanje 60, govor na određenu temu 5 minuta, razgovor sa ispitivačem 10 minuta, što ukupno čini 180 minuta.

9. Koliko puta godišnje se održava Ispit znanja turskog jezika?

Ispit znanja turskog jezika održava se godišnje tri puta; u mesecu januaru, maju i septembru. Ispit se u Turskoj i svim zemljama u kojima se nalaze Turski kulturni centri održava u isto vreme.

10. Gde mogu naći  primer Ispita znanja turskog jezika?

Primer Ispita znanja turskog jezika možete preuzeti sa ove stranice : www.turkcesinavi.com