Proslavljen Dan evropskih jezika u Srbiji

03/10/2018

Na manifestaciji Dan evropskih jezika održanoj u Novom Sadu i Beogradu realizovanoj u organizaciji Mreže kulturnih centara zemalja Evropske unije upriličena je prezentacija turskog jezika.

Manifestacija “Evropska godina jezika” organizovana prvi put 2001. godine od strane Evropskog saveta i Evropske unije uspela je da dopre do više miliona ljudi iz 45 zemalja učesnica. Na održanim aktivnostima predstavljane su jezičke različitosti i podsticano je na učenje jezika.

Mreža kulturnih centara zemalja Evropske unije svake godine u različitim gradovima u Srbiji  organizuje razne aktivnosti. U okviru evropskih jezičkih aktivnosti u 2018. godini u gradovima Beograd i Novi Sad su organizovane različite manifestacije. Pored 15 ustanova iz 10 zemalja (Nemačka, Austrija, Švedska, Rumunija, Grčka, Italija, Španija, Francuska, Holandija i Turska) na manifestaciji je učestvovao i Institut Yunus Emre u Beogradu.

Štand Instituta Yunus Emre na kom su predstavljeni udžbenici  za učenje turskog jezika i drugi nastavni  material, privukao je veliku pažnju dece. Uz igre utemeljene na zajedničkim rečima srpskog i turskog jezika učesnicima su na štandu Instituta podeljeni blokčići, olovke, brošure i bilteni Instituta Yunus Emre.