دیکشنری موضوعی همراه با تصویر کلمه یاد می‌گیرم A1

دیکشنری موضوعی همراه با تصویر کلمه یاد می‌گیرم A1

Yazıcı-dostu sürüm

 دیکشنری موضوعی همراه با تصویر کلمه یاد می‌گیرم​

دیکشنری موضوعی با نام «همراه با تصویر کلمه یاد می‌گیرم» مطابق با نیاز هم زبان آموزان زبان ترکی وهم مدرسان زبان ترکی تهیه شده است. این کتاب، در راستای «متن پیشنهادات مشترک اروپا برای زبان‌ها» مشخص گردیده از 24 موضوع مختلف و بیش از 600 کلمه همراه با تصویر تشکیل شده است. با هدف سرعت بخشیدن و تسهیل فرایند یادگیری و درک مطالب به جای اینکه کلمات به صورت تک تک به تصویر کشیده شده باشد در قالب یک ترکیب ارائه شده است. با هدف تقویت کلمات ارائه شده در موضوعات مختلف در یک صفحه بعدی آن تمرینات و فعالیت هایی طراحی شده است.

در بخش پایانی دیکشنری، در کنار شماره های صفحه و اسامی موضوعی کلمات قرار گرفته در دیکشنری ترجمه هر کلمه ای که در کتاب قرار دارد به زبان های انگلیسی، روسی و عربی نیز قرار گرفته است.

بر اساس محتوای اثر، نرم افزار Z-book با صدا، تصاویر، فیلم ها و فعالیت های مختلف توسعه یافته است.

برای فروش:   1059 / 3091188 0312 
ایمیل:  hacer.afsar@yee.org.tr