Belgrad Yunus Emre Enstitüsünde Yabancı Dil Olarak Türkçe Kursları Başlıyor!

Yazıcı-dostu sürüm

Dünyada en çok konuşulan beşinci büyük dil olan Türkçe, bugün dünyada 220 milyona yakın kişi tarafından konuşuluyor. Dünyanın dört bir yanında Yunus Emre Enstitülerinin kurulmasıyla Türkçe öğrenmek isteyenler Türkçeyi kendi ülkelerinde yabancı dil olarak öğrenme imkânı bulabiliyor.

Çağdaş Yöntemlerle Türkçe Öğretiyoruz!

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkçe kurslarında, hem yabancı dil öğretimi ilkelerini hem de ‘Avrupa Ortak Öneriler Çerçeve Metni’nde belirtilen dil düzeyleri ve yeterliklerini esas alan bir anlayışla dil öğretimi uygulanmaktadır. Kurslarda teknolojik imkânlardan yararlanılmakta, öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte ve çağdaş yöntemlerden faydalanılarak hazırlanan zengin ders araç gereçleri kullanılmaktadır. Yunus Emre Enstitüsü, uluslararası standartlarda ve bilimsel yöntemler ışığında, sertifikalı eğitmenlerimizle bir dünya dili olarak Türkçeyi öğretiyor.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Türkçe kurslarında her bir kur sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan öğrenciler, düzeylerini belirten (A1, A2, B1, B2, C1, C2) Türkçe dil yeterlik sertifikası alırlar. Ayrıca Türkçeyi yabancı dil ya da anadil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerinin tespit edilmesine yönelik olarak yılda üç kez uluslararası ölçekte uygulanan TYS-Türkçe Yeterlik Sınavı, Belgrad Yunus Emre Enstitüsünde de gerçekleştirilmektedir.

Kurs Sistemimiz

Avrupa Dil Portfolyosu ölçütlerine göre tanımlanan A1, A2, B1, B2, C1, C2 düzeylerinden oluşan dil öğretimi 36 ya da 72 saatlik kurslar halinde düzenlenmektedir.

Kurslarımız

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 14.00-17.00 ile 18.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşmektedir

Sınıflardaki Öğrenci Sayısı

Merkezimizde mevcut bulunan Türkçe kursları 10-12 kişilik sınıflardan oluşmaktadır. Bir sınıfta en fazla 16 öğrenci bulunabilir. Bir sınıfın açılması için yeterli öğrenci sayısı ise 8’tir.

Kayıt ve Araç-Gereç Ücretleri:   

36 Saatlik dersler için 4500 RSD

72 Saatlik dersler için 9000 RSD

Seviye Tespit Sınavı(STS)

Seviye Tespit Sınavı (STS) Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen yetişkin bireylerin dil seviyelerini ve yeterliklerini ölçmek üzere Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen, ‘Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni’nde belirlenen yeterlik tanımlarına göre A1, A2, B1, B2, C1 seviyelerinde hazırlanmış bir sınavdır. Türkçe kursu kursiyer adaylarının hangi düzeyde kursa katılacaklarını belirlemek amacıyla uygulanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için: belgrad@yee.org.tr veya +381 11 243 22 49.

Sınava katılım ücretlidir. Sınav ücreti 1800 RSD’dir. Ödenen sınav ücreti kursa kayıt yapıldığı takdirde kayıt ücretinden düşülmektedir.

 

Kayıt Süresi: 10.12.2018 – 10.01.2019

Ön kayıt gerekmektedir: https://goo.gl/bhdFYH

Ayrıntılı bilgi için: belgrad@yee.org.tr.

Sosyal Medya Adreslerimiz;

https://www.facebook.com/yeebelgrad
https://twitter.com/yeebelgrad
https://www.instagram.com/yeebelgrad