Počinje kurs turskog jezika u Institutu Yunus Emre u Beogradu!

Yazıcı-dostu sürüm

Turski jezik peti je po broju govornika na svetu, a danas ga govori približno 220 miliona ljudi.  Osnivanjem Instituta Yunus Emre širom sveta svi zainteresovani dobili su priliku da turski jezik u svojim zemljama uče kao strani jezik.

Podučavamo turski jezik savremenim metodama!

Na kursevima turskog jezika realizovanim u organizaciji Instituta Yunus Emre, primenjuju se osnovni pristupi podučavanja stranih jezika, kao i metode koje se oslanjaju na  jezičke nivoe i veštine ustanovljene prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. U nastavi se koriste tehnički uređaji, kao i nastavna pomagala osmišljena tako da uz upotrebu savremenih metoda odgovore na sve potrebe učenika. U Institutu Yunus Emre turski jezik se podučava kao svetski jezik, u svetlu naučnih metoda i u skladu sa svetskim standardima, a sve to zahvaljujući diplomiranim profesorima jezika.

Polaznici kursa na osnovu uspeha pokazanom na ispitu koji se održava po završetku svakog nivoa dobijaju sertifikat kao svedočanstvo o položenom nivou (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Pored toga, u Institutu Yunus Emre u Beogradu, 3 puta godišnje održava se  ispit znanja turskog jezika TYS, koji je pripremljen prema međunarodnim standardıma  i namenjen pojedincima koji turski jezik  uče kao strani ili maternji, a žele da ustanove  i dokumentuju svoje znanje jezika.

Organizacija kursa

Nastava kursa turskog jezika izvodi se u 36 časova ili 72 časa i podeljena je po nivoima A1, A2, B1, B2, C1 i C2 definisanim prema Evropskom jezičkom portfoliu.

Naši kursevi

Nastava se održava radnim danima u terminima 14.00-17.00 i 18.00-21.00č.

Broj polaznika po grupi

Broj polaznika u grupama je od 10 do 12. Maksimalan broj polaznika u jednoj grupi je 16. Minimalan broj polaznika za formiranje grupe je 8.

Cena kursa i nastavnih sredstava:

36 časova 4.500 RSD

72 časa 9.000 RSD

set udžbenika 2.500 RSD

Ispit utvrđivanja nivoa znanja STS

Ispit utvrđivanja nivoa znanja STS, razvijen od strane Instituta Yunus Emre, meri jezičke veštine i nivo znanja odraslih pojedinaca koji već poseduju znanje tuskog jezika. Pripremljen je prema nivoima A1, A2, B1, B2 i C1 definisanim prema  Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Cilj ispita je određivanje nivoa znanja kandidata koji žele da pohađaju kurs.  Za više informacija belgrad@yee.org.tr ili +381 11 243 22 49.

Cena polaganja ispita je 1.800 RSD. Ukoliko se kandidat nakon polaganja ispita upiše na određeni nivo kursa, cena kursa umanjuje se za iznos uplaćen na ime polaganja ispita.

Datum prijava na ispit: 10.12.2018. -10.01.2019.

Kliknite za predprijavu: https://goo.gl/bhdFYH

Za više informacija: belgrad@yee.org.tr

Društvene mreže;

https://www.facebook.com/yeebelgrad

https://twitter.com/yeebelgrad

https://www.instagram.com/yeebelgrad