Poruka predsednika Instituta Yunus Emre

Poruka predsednika Instituta Yunus Emre

ZDRAVO svim stranama sveta!

Institut Yunus Emre koji pri Zadužbini Yunus Emre deluje od 2009. Godine, sa svojih 58  kulturnih centara u 48 zemlje vodi projekte u kojima predstavlja Tursku, Turski jezik, kulturu, istoriju i umetnost i tim delovanjem utvrđuje i ojačava postojeće  kulturološke i prijateljske veze između Turske i drugih zemalja.

Turska ustanova kulture Institut Yunus Emre koji se trudi da očuva važne civilizacije Anadolije i kulturno nasleđe ovih krajeva prenese i predstavi razliitim delovima sveta, uzela je na sebe važan zadatak da svetu predstavi istoriju kulturu i kulturno nasleđe i da učini da ceo svet čuje turski jezik.

Naš Institut koji zbog svojih  karakteristika zastupanja gobalnog mira, ljudske ljubavi i ljudskih vrednosti nosi ime anadolskog sufijskog pesnika Junus Emrea nastavlja da kroz svoje kulturne centre na svim krajevima sveta predstavlja naš jezik i kulturu.

Institut koji sprovodi prvenstveno projekte na polju kulturne diplomatije Turske, namerava da u 2023. Godini,  godini obeležavanja 100. Godine osnivanja Republike Turske poveća broj svojih kulturnih centara na sto, da na pravi način i pomoću pravih izvora, kroz različite projekte bliže predstavi tursku kulturu i poduči turskom jeziku i sa međukulturalnim projektima doprinese kulturnom nasleđu sveta.

U skladu sa tim, naš Institut u saradnji sa brojnim ustanovama pruža podršku različitim kulturološkim i naučnim projektima, rezultate predstavlja i objavljuje različitim sredstvima obaveštavanja i zahvaljujući tome sa velikim uzbuđenjem nastavlja da gradi mostove među različitim kulturama sveta.

S poštovanjem,

Prof. dr Šeref Ateš