Poruka predsednika Instituta Yunus Emre

Poruka predsednika Instituta Yunus Emre

Yazıcı-dostu sürüm

ZDRAVO svim stranama sveta!

Institut Yunus Emre koji pri Zadužbini Yunus Emre deluje od 2009. Godine, sa svojih 58  kulturnih centara u 48 zemlje vodi projekte u kojima predstavlja Tursku, Turski jezik, kulturu, istoriju i umetnost i tim delovanjem utvrđuje i ojačava postojeće  kulturološke i prijateljske veze između Turske i drugih zemalja.

Turska ustanova kulture Institut Yunus Emre koji se trudi da očuva važne civilizacije Anadolije i kulturno nasleđe ovih krajeva prenese i predstavi razliitim delovima sveta, uzela je na sebe važan zadatak da svetu predstavi istoriju kulturu i kulturno nasleđe i da učini da ceo svet čuje turski jezik.

Naš Institut koji zbog svojih  karakteristika zastupanja gobalnog mira, ljudske ljubavi i ljudskih vrednosti nosi ime anadolskog sufijskog pesnika Junus Emrea nastavlja da kroz svoje kulturne centre na svim krajevima sveta predstavlja naš jezik i kulturu.

Institut koji sprovodi prvenstveno projekte na polju kulturne diplomatije Turske, namerava da u 2023. Godini,  godini obeležavanja 100. Godine osnivanja Republike Turske poveća broj svojih kulturnih centara na sto, da na pravi način i pomoću pravih izvora, kroz različite projekte bliže predstavi tursku kulturu i poduči turskom jeziku i sa međukulturalnim projektima doprinese kulturnom nasleđu sveta.

U skladu sa tim, naš Institut u saradnji sa brojnim ustanovama pruža podršku različitim kulturološkim i naučnim projektima, rezultate predstavlja i objavljuje različitim sredstvima obaveštavanja i zahvaljujući tome sa velikim uzbuđenjem nastavlja da gradi mostove među različitim kulturama sveta.

S poštovanjem,

Prof. dr Šeref Ateš