Zašto Yunus Emre

Zašto Yunus Emre

Yazıcı-dostu sürüm

Institut Yunus Emre je dobio ime po anadolskom mistiku koji je živio u 13. i 14. veku. Najvažnije svojstvo je da njegovo ime predstavlja ljudske vrednosti, ljudsku ljubav i mir među društvima. Zbog toga, naš institut predstavljajući tursku kulturu i umetnost i koristeći jezik koji je najkompetetniji, sofisticiran i poseban za sebe u civilizaciji, ima za cilj da stvori svet gde se ljudi bolje razumiju i svet mira. Da bismo postigli ovaj cilj i da pokažemo kako imamo jednu reč za reći celom svetu pre svega moramo prvo predstaviti sebe i naše kulturne vrednosti. Odabir imena Yunus Emre za naš institut koji se bazira na pristupu orjentiranom prema ljudima, nije slučajnost. Ova velika ličnost, nije samo ostala na tome da doprinese razvoju turskog jezika svojom poezijom, u isto vreme je poslao poruke filozofije izgrađene na univerzalnim ljudskim vrednostima sa ciljem da se živi bez bilo kakve razlike u veri i rasi, u miru i sa zajedničkim vrednostima. Institut Yunus Emre je sve svoje aktivnosti bazirao na temeljima ove filozofije.