Naučite turski jezik

Naučite turski jezik

Yazıcı-dostu sürüm

UČENJE TURSKOG JEZIKA U NAŠIM CENTRIMA

Turski kursevi se nude za različite grupe na različitim nivoima u skladu sa zahtevima u našim kulturnim centrima. Pored opštih turskih kurseva, u našim centrima organizuju se i posebni kursevi kao što su poslovni turski, turski za decu, časovi prevođenja, turski u štampi i medijima.

Naši kulturni centri

 

PROJEKAT MOJ IZBOR JE TURSKI

Uz inicijativu Instiuta Yunus Emre u zemljama poput Rumunije, Crne Gore, Egipta, Japana, Poljske, Gruzije i Bosne i Hercegovine Turski jezik se podučava u institucijama osnovnog,srednjeg kao i visokog obrazovanja kao izborni ili drugi obavezni strani jezik.

U okviru projekta po pitanju zvaničnog nastavnog programa za podučavanje turskog kao izbornog stranog jezika procene su izvršene, nastavni plan je napravljen i prpremljen je nastavni materijal za učenje turskog kao stranog jezika.

 

UČENJE TURSKOG U IZVORNOM OKRUŽENJU

Institut Yunus Emre u saradnji sa Udruženjem Turaka u inostranstvu i srodnih naroda omogućio je studentima koji dobiju stipendije za studiranje u Turskoh da pre dolaska u Tursku nauče turski jezik u svojim zemljama u kulturnim centrima Instituta Yunus Emre.

Stipendije za tursku: www.ytb.gov.tr

 

LETNJA ŠKOLA TURSKOG JEZIKA

Program Letnja škola turskog jezika održava se svake godine učešćem polaznika kursa turskog jezika u Institutima Yunus Emre iz inostranstva i studenata Odseka za Turkologiju koji svoje obrazovanje nastavljaju u matičnim zemljama. Učenici imaju priliku da u Turskoj vežbaju turski jezik koji su naučili u svojoj zemlji. U sklopu ove organizacije studenti imaju priliku ne samo da vežbaju turski jezik već imaju i priliku da upoznaju gradove Turske u kojima se nalaze kao i posete brojne druge i upoznaju se sa istorijskim i turističkim mestima Turske.

Letnja škola turskog jezika:  turkceyazokulu.com.tr

 

UČENJE TURSKOG NA DALJINU

Koristeći moderne tehnologije i uz pomoć Portala za učenje turskog Institut Yunus Emre ima za cilj da podučava turski jezik nezavisno od vremena i mesta. U skladu sa time na Portalu za učenje turskog jezika prikazano je podeljeno u odeljke i nivoe sve preko lista reči za određeni nivo do gramatičkih celina prikladnih jednom nivou. Ove jedinice podučavaju se vežbanjima koje razvijaju sve četiri jezičke discipline učenika a uz njih se nalaze i fraze iz svakodnevnog života koje učenicima mogu dosta koristiti.

Portal za učenje turskog jezika:  turkce.yee.org.tr

 

Zahvaljujući video lekcijama koje su pripremili naši stručni predavači turskog jezika uzimajući knjigu za usmeno i pismeno izražavanje "Yedi İklim" kao osnovu, turski jezik možete naučiti bez pohađanja kursa. Video zapise odvojene po temama, možete gledati klikom na link ispod.

Video

 

MATERIJALI U PODUČAVANJU TURSKOG JEZIKA

Institut Iunus Emre sprovodi studije razvoja nastavnog plana i programa i materijala zasnovane na savremenim metodama podučavanja jezika u skladu sa potrebama područja i potrebama ciljne publike.

Turski za decu

Pripremljen za decu uzrasta 6-9 godina starosti, sastoji se od 4 seta.

(Udžbenik, radna sveska, CD za slušanje)

Učim turski

Pripremljen za decu uzrasta 10-15 godina starosti u dva nivoa koja obuhvataju nivoe A1 i A2. Sastoji se od 4 seta. 

(Udžbenik, radna sveska, CD za slušanje)

Yedi Iklim Turski

Pripremljeno za uzrast stariji od 16 godina, podeljen u 6 nivoa od A1 do A2.

(Udžbenik, radna sveska, udžbenik za profesore, CD za slušanje)

Učim turski kroz slike

Tematski rečnik podržan ilustracijama pripremljen za A1 nivo. Sastoji se od 600 reči i vežbanja. U udžbeniku se nalazi prevod reči na Engleski, Ruski i Arapski jezik.

Udžbenik za pisanje i konverzaciju

Sastoji se od 186 ilustracija i odgovarajućih vežbanja pripremljenih za korišćenje u nastavi turskog jezika kao i u konverzacijskim klubovima koji obuhvataju A1 nivo.

Udžbenik video vežbi

Sastoji se od 32 tematska video materijala i odgovarajućih vežbanja pripremljenih u cilju korišćenja u nastavi turskog jezika na nivoima A1-A2.

 

ISPIT ZNANJA TURSKOG JEZIKA (TYS)

TYS je ispit za utvrđivanje stručnosti u poznavanju turskog jezika koji je razvio Institut Yunus Emre kako bi se omogućio polaganje standardizovanog ispita turskog jezika sa međunarodnom validnošću i kako bi se olakšali standardi prihvatanja stranih studenata na turskim univerzitetima. Kandidati  3 puta godišnje imaju priliku da budu testirani na standardizovan način prihvaćen na međunarodnom nivou. Kandidati koji su do sada bili uspešni na ovom ispitu dobili su pravo na obrazovanje u Turskoj bez obaveze pohađanja pripremne nastave a ovaj ispit im je koristio i prilikom prijava za brojne poslove.

TYS: tys.yee.org.tr

 

OBUKE ZA PREDAVAČE

Institut Iunus Emre organizuje razne programe obuke nastavnika kako bi zadovoljio potrebu za obučenim osobljem za podučavanje turskog kao stranog jezika.

Neki od programa koje organizuje Institut:

  • Sertifikovani program za podučavanje turskog kao stranog jezika
  • Sertifikovani program za strane turkologe u podučavanju turskog kao stranog jezika 
  • Obrazovni seminari u polju podučavanja turskog kao stranog jezika
  • Programi Međunarodne tolerancije
  • Obrazovni programi unutar zaposlenog kadra

 

ISPITI ZA STRANE STUDENTE (YÖS)

İspit za strane studente – YOS je ispit za studente iz inostranstva koji žele da studiraju u visoko obrazovnim institucijama u Turskojh i koji im doprinosi pri izboru i eliminaciji od strane ovih institucija. Institut u dogovoru sa univerzitetima održava ispit u inostranstvu pružajući koordinaciju i održavanje ispita u osiguranoj sredini i odgovarajućim uslovima i na taj način pruža svoj doprinos.

 

PODUČAVAMO TURSKI SAVREMENIM METODAMA!

Interaktivne table, sertifikovani instruktori, pomoćni resursi, posteri tematskog jezika, materijali koji odgovaraju ciljnoj publici, raspored razreda u obliku slova U, razredi  za 8 do 16 osoba...

Institut Yunus Emre, u podučavanju turskog kao stranog jezika koristi pre svega savremene tehnike podučavanja, savremene uređaje i materijale  koji pomažu u nastavi i polaznicima omogućuju ugodano i efikasno učenje u prijatnom okruženju.

 

UČIMO SVET DA GOVORI TURSKI JEZIK

Posredstvom naših kurseva organizovanih od 2009. godine do danas u našim kulturnim centrima i preko brojnih saradnji Instituta sa stranim obrazovnim institucijama u kojima su realizovani projekti učenja turskog kao izbornog ili obaveznog stranog jezika, kao i u okviru predavanja turskog jezika na Katedrama za Turkologiju, oko 100.000 ljudi širom sveta je naučilo turski jezik.