Naučite turski jezik

Naučite turski jezik

1.

Zahvaljujući ekonomskim i trgovinskim odnosima Turske sa drugim zemljama u današnje vreme, kao i istorijskim i kulturnim vezama, prisutnost turskog jezika brzo se proširila u njegovom izučavanju kao stranom jeziku i uopšte u svetu. Zajedno sa brojem učenika koji je u stalnom porastu, njegova prisutnost dobija i na raznovrsnosti. 

Zajedno sa osnivanjem turskih kulturnih centara koji funkcionišu pod okriljem Instituta Yunus Emre na sve četiri strane sveta, svima koji žele da uče turski jezik ponuđena je ta mogućnost u njihovim zemljama.

Na kursevima u Turskim kulturnim centrima Yunus Emre nastava jezika temelji se na nivoima znanja i jezičkim sposobnostima koji su ustanovljeni prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike i načelima podučavanja stranom jeziku. U nastavi se u velikoj meri koriste tehnička sredstva, nastavni materijal i savremene metode kako bi se izašlo u susret svim potrebama polaznika.

U kulturnim centrima se pored opšteg kursa turskog jezika povremeno organizuju se posebni kursevi iz različitih oblasti, poslovni turski, časovi prevođenja, kurs turskog jezika iz oblasti turizma i turski jezik prilagođen dečjem uzrastu. Uspeh na kursu polaznicima obezbeđuje i mogućnost pohađanja Letnje škole turskog jezika. Pomenuta škola polaznicima daje priliku da poboljšaju svoje komunikacione sposobnosti i da Tursku i njenu  kulturu izbliza upoznaju.

2.

Podučavamo svet turskom jeziku

Počev od 2009. godine pa sve do danas turski jezik je u našim kulturnim centrima učilo oko 26.000 polaznika. Izvan kulturnih centara održavaju se i kursevi turskog jezika za posebne grupe kao što su vojnici, bankari, poslovni ljudi (poslovni turski), deca i studenti turskog jezika. Uz to pruža se podrška kursevima jezika koje organizuju  građanska udruženja u vidu obezbeđivanja nastavnog materijala i predavača.

Baziramo se na individualnim razlikama među polaznicima

U nastavnom procesu analiziraju se potrebe polaznika u skladu sa individualnim razlikama među njima. Zastupljeni se takođe i posebni kursevi iz različitih oblasti u skladu sa situacijom i zahtevima. Pri formiranju grupa s ciljem povećanja efikasnosti nastavnog procesa uzimaju se u obzir razlozi iz kojih polaznici žele da nauče turski jezik, njihove potrebe, starosno doba i stepen obrazovanja.

Baziramo se na savremenima pristupima u učenju jezika

Na kursevima u Turskim kulturnim centrima Yunus Emre nastava jezika se bazira na nivoima znanja i jezičkim sposobnostima koji su ustanovljeni prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike i načelima podučavanja stranom jeziku. Tehnička sredstva su u čestoj upotrebi u nastavi. 

Jezički klub učenicima omogućava razvoj jezičke prakse

S ciljem utvrđivanja znanja formiraju  se jezički klubovi  na svakom nivou. Daleko od atmosfere časa i ispita, u ovim klubovima gde se o svakoj temi može otvoreno razgovarati, polaznicima se obezbeđuje učenje jezika u prirodnoj sredini. 

Organizujemo Časove čitanja

Tehnikom oživljavanja karaktera kroz glumu van nastave najmanje jednom sedmično u biblioteci organizujemo Časove čitanja.

U nastavi se u velikoj meri koristi nastavni materijal

Časovi turskog jezika se održavaju u učionici sa rasporedom sedenja formiranom prema latiničnom slovu U, u grupama od 8 do 16 polaznika. Na časovima se koriste nastavna sredstva uz upotrebu savremenih metoda koja odgovaraju potrebama polaznika za kvalitetnim učenjem; u upotrebi su udžbenik, radna sveska, udžbenik za nastavnika, čitanke, sadržajem obogaćena knjiga (knjiga Z nivoa), interaktivni rečnik, ilustrovani rečnik, ilustrovane kartice za stimulaciju govora i plakati, audio i vizuelni materijali.

Ulažemo trud u podučavanju turskom jeziku bez obzira na vremenska i prostorna ograničenja

Interesovanje za učenjem turskog jezika sa svih strana sveta brzo raste. Počeli su radovi na izradi pograma Učenje turskog jezika na daljinu specijalno namenjenog onima koji na daljinu žele da nauče turski jezik. Paket programa stvoriće kod polaznika iluziju razreda i odgovoriti svim njegovim potrebama u učenju.