Upoznajte tursku kulturu

Upoznajte tursku kulturu

Yazıcı-dostu sürüm

Institut Yunus Emre je za kratko vreme sproveo veliki broj ozbiljnih aktivnosti, samim tim i postigao raznovrsnost u aktivnostima vrednim pažnje. Naš institut je zahvaljujući odgovarajućim predstavnicima preuzeo vođstvo u predstavljanju Republike Turske, zemlje bogate kulture.

Turska je zemlja koja je u svetu poznata po svojoj istoriji. Inspirisani našom istorijom želimo da predstavimo akumulirano iskustvo, dok sa druge strane pridajemo značaj i svakodnevnom razvoju moderne umetnosti i kulture. Nastojimo da iznesemo različite kulturne perspektive spajajući kulturne kodove naše drevne tradicije sa umetnošću modernog sveta u jednu celinu. Jedan od besmrtnih stvaralaca turske književnosti Ahmed Hamdi Tanpinar kaže da je trajnost  potreba za obnavljanjem, koja se postiže samo promenama. Sve što živi mora de se menja, čak svoj život duguje menjaju i obnavljanju. Samo ako je ovo menjanje u pravom pravcu ono obezbeđuje trajnost. Ahmed Hamdi Tanpinar to ovako objašnjava, „menjati se trajanjem, trajati menjanjem“. Kako bi se kultura dobijala na novom izrazu, bez dolaska do zastoja u svojoj trajnosti, potrebno je tradiciju i modernizam pokrenuti kao jedno.

Institut Yunus Emre se baš kao što kaže i Tanpinar, menja svojim trajanjem, a traje tako što se menja. Nadahnuti tradicijom nastojimo da dopremo do svih ljudi savremenog sveta i predstavimo sve što dolazi od naše zemlje, prikazujući akumuliranu kulturu koja se menja i trajnost koja se razvija. Spajajući Dedea sa Vagnerom, Junusa sa Verlanom, Bakija sa Geteom nastojimo da sebe predstavimo i razumemo u nekom novom izrazu. Trudimo se da razumemo ne samo boje našeg kulturnog miljea, već u isto vreme i kulturna bogatstva drugih naroda. Na taj način jedni druge izbliza upoznajemo i razvijamo nove forme.

Naravno stoga i kultura i kulturne vrednosti zemlje koja ugosti jedan strani kulturni centar za nas imaju veliki značaj. U želji sa ostvarivanjem prijateljskih odnosa između domaćina i gosta, učestvujemo u aktivnostima kulturnih uticaja, radimo zajedničke projekte. Naš cilj nije samo da se predstavimo, već i da upoznamo.

Aktivnosti Instituta se ne odvijaju samo u cilju predstavljanja ljudi iz sveta kulture poreklom iz Turske, već svih umetnika, mislilaca i naučnika koji su u prošlosti ili u naše doba stupili u kontakt sa Turskom. Cilj je predstaviti i upoznati. Aktivnostima koje smo sproveli, kulturnim saradnjama i zajedničkim organizacijama pridajemo veliki značaj po svakom pitanju. Iskreno verujemo da je najbrža i najefikasnija platfrorma ona koja ostvaruje zajedničke aktivnosti, kulturnu razmenu i uticaje.  

Cilj nam je da u svetu koji se menja, kulturnu i naučnu misao naše zemlje objavimo u međunarodnoj areni, a da u našoj zemlji primenimo „iskustva drugih zemalja“.  Smatramo da je kulturna i naučna razmena uvek korisna u dragocena. Stoga nastavljamo da spajamo Dedea sa Vagnerom, Junusa sa Verlanom, Bakija sa Geteom.