Kultura i diplomatija

Kultura i diplomatija

Yazıcı-dostu sürüm

PREDGOVOR

Institut Yunus Emre se počev od 2009. godine, otvaranjem svojih kulturnih centara u ključnim svetskim gradovima, bavi diplomatijom u oblasti jezika, kulture i nauke. Prestižna turska kultura sticana vekovima unazad nesumnjivo je zvezda vodilja aktivnostima Instituta Yunus Emre. Od samog početka pa do danas 54 Instituta Yunus Emre – u nekim zemljama više od jednog-  koji posluju u Americi, Nemačkoj, Austriji, Albaniji, Azerbedjžanu, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Alžiru, Gruziji, Francuskoj, Maroku, Holandiji, Engleskoj, Iranu, Italiji, Japanu, Crnoj Gori, Kazahstanu, Kataru, Turskoj Republici Severni Kipar, Kosovu, Libanu, Mađarskoj, Egiptu, Makedoniji, Maleziji, Moldaviji, Pakistanu, Poljskoj, Rumuniji, Rusiji, Srbiji, Senegalu, Somaliji, Sudanu, Jordanu i Ukrajini, koristeći sredstva kulturne i naučne diplomatije nastoje da u inostranstvu kreairaju pozitivnu sliku o Turskoj.

Institut Yunus Emre preuzevši ne sebe veliku odgovornost kao što je priznavanje, sticanje poverenja i ugleda Turske na međunarodnom nivou, nastavlja sa radom u svim delovima sveta kako bi povećao broj prijatelja Turske i onih koji sa njom ostvaruju konekciju. Jedna od naših primarnih dužnosti je saradnja sa odabranim naučnicima, umetnicima, ljudima iz sveta kulture i obrazovanja zemlje u kojoj smo aktivni i predstavljanje mogućnosti i prilika koje im nudi moderna Turska. Znamo da je zajedništvo među društvima i održavanje dijaloga, razmena uticaja među intelektualcima i formiranje zajedničkih radnih grupa moguće radove na polju nauke i kulture. 

Upoznavanje odabranih ljudi iz sveta nauke i kulture sa  mogućnostima koje nudi kultura i nauka Turske nesumljivo je veliki diplomatski pokret. Svesni smo da to nije važno samo za Tursku već i za onu zemlju u kojoj delujemo.

Danas  Turska ima 228 predstavništava u svetu, od toga 134 ambasade, 81 konzulat, 12 stalnih predstavništava i 1 kancelariju za trgovinu. Nakon prvog ambasadora Turske, Jusuf Agah efendije koji je službovao u Londonu, dalji razvoj ove oblasti je svakako veoma bitan. Proaktivnu spoljnu politiku koju naša zemlja vodi,  sprovode naši dragoceni ambasadori. Ova knjiga u vašim rukama sadrži uspomene i utiske naših ambasadora koji su radili u zemljama u kojima je otvoren Institut Yunus Emre.

Kao što je to i napisano u memoarima ambasadora naše zemlje koji su službovali u zemljama u kojima je otvoren Institut Yunus Emre, ova knjiga će odgovoriti na pitanja poput ovih: „Šta se sve dešavalo u procesu osnivanja?  Kojim aktivnostima je otpočet rad nakon što su prebrođene teškoće? Kako je bilo nekad, a kako je danas?”

Zahvaljujem se svim ambasadorima naše zemlje koji su nam  od osnivanja Instituta pa do današnjih dana uvek pružali podršku svaku vrstu, ujedno i Adnan Kećedžiju, Ahmet Jildizu, Inan Ozjildizu, Kan Eseneru, Mehmet Kemal Bozaju, Oguz Demiralpu, Omur Šolendilu, Songul Ozan, Suphan Erkula, a posebno uvaženom savetniku Umit Jardimu na pomoći prilikom pisanja ove knjige i i zaposlenima u Ministarstvu spoljnih poslova.

prof. dr Šeref Ateš

predsednik

 

Kultura i diplomatija

Izdanja Akademije za kulturnu diplomatiju Instituta Yunus Emre

 

Urednici: prof. dr Šeref Ateš, Melih Barut

Glavni koordinator: Šenol Seldžuk Turan

Redakcija: Fatmanur Samasti, Humejra Gormez Temren, Halil Ibrahim Elsikma

ISBN: 978-605-2097-06-9