SVE O KORONA VIRUSU NA JEDNOM MESTU!

Yazıcı-dostu sürüm

Institut Yunus Emre, pokrenuo je naučnu platformu covid19.tabipacademy.com osnovanu u cilju obezbeđivanja mogućnosti praćenja poslednjih naučnih radova i tehnoloških dostignuća iz najpouzdanijih izvora, namenjenu svima koji rade na pronalaženju leka za bolest COVID-19, u okviru projekta TABIP (Projekat akademske i naučne saradnje Turske) pod pokroviteljstvom Predsedništva Republike Turske. Stranica pod nazivom “Covid-19 Hub” sadrži na stotine članaka i analiza.

Institut Yunus Emre putem ove sadržajne platforme pruža svoj doprinos naučnoj i tenološkoj borbi protiv korona virusa. Ova platforma koja ubrzava naučnu i tehnološku borbu protiv korona virusa, dostupna je svim saradnicima, proizvođačima medicinske opreme, doktorima i naučnicima koji vode bitku sa vremenom kako bi zaustavili širenje virusa i spasili živote na stotine hiljada pacijenata, analizirajući najnovije podatke i nalaze iz direktnih izvora.  U ovom periodu u kome sebi ne možemo dopustiti ni najmanji gubitak vremena, ona celom svetu pokazuje primere uspešne borbe prvenstveno iz Turske, ali i drugih zemalja od Japana, preko Južne Koreje i Nemačke do SAD-a, koristeći globalnu mrežu Instituta Yunus Emre.  Doprinos svih nas važan je u ovoj borbi protiv korona virusa, koji podjednako utiče na ceo svet. U daljem razvoju ove stranice očekujemo doprinos, predloge i sugestije svih koji žele da pruže podršku u ovoj borbi sa vremenom.