Predavanje “Kulturna diplomatija na Balkanu i Sredozemlju” u Institutu Yunus Emre

Yazıcı-dostu sürüm

Na predavanju u okviru programa “Razgovori o kulturi i umetnosti” u organizaciji Instituta Yunus Emre poslednjem u 2019. godini obrađena  je teme kulturne diplomatije na Balkanu i Sredozemlju.

Aktivnost koja je u toku 2019. godine obradila različite teme u organizaciji  Instituta Yunus Emre ovog meseca bila je posvećena kulturnoj diplomatiji na Balkanu i Sredozemlju, a predavač je bila dr Milena Dragićević Šešić. Šešićeva je govorila o karakteristikama kultura sredozemnih zemalja, ali se  dotakla i turizma i kulture Turske.  

Šešićeva je kazala kako su vodeće ustanove koje delaju na polju kulturne diplomatije strani kulturni centri kao što su Francuski institut u Srbiji, Goethe Institut, British Council i Ruski centar za nauku i kulturu, ali i da se Institut Yunus Emre istakao zahvaljujući radovima na polju kulturne diplomatije koje poslednjih godina sprovodi Turska i da je kao rezultat tih uspešnih radova uspeo da se nađe na listi vodećih centara.  

Nakon predavanja dr Milena Dragićević Šešić je odgovarala na pitanja posetilaca da bi nakon toga razgovor sa njima nastavila u kulturnom kutku Instituta Yunus Emre.